<p><span style="font-weight: bold;">AMC K4 KW</span></p>

AMC K4 KW

Жичен контролен панел, 4 зони на платката разширяеми без разширител до 16 (триплиране + 4 клавиатурнизони) или 16 жични зони сKX-IN, 4 клавиатурни зони, до 64 безжични зони, 32 потребителски кода, 4 групи, 4 части, до 4 клавиатурии 4 четеца, памет за 1000 събития, 2 изхода наплатката. В комплектаса включени контролен панел, висококачествена пластмасова кутия стампер, захранване 25VA, клавиатура с приемник -K-RADIO800 и БЕЗПЛАТНОДИСТАНЦИОННО -TR800
<p><span style="font-weight: bold;">AMC K8PLUS/P&nbsp;</span></p>

AMC K8PLUS/P 

Жичен контролен панел, 8 зони на платката разширяеми до 64 със 7 разширителя KX-IN и/или с клавиатурни зони и/или до 64 безжични зони с EXPR/S безжични разширители.Възможност за свързванена до 8 клавиатури. 8 частив 4 групи. В комплекта са включени контролен панел, висококачествена пластмасова кутия с тампер, захранване 30VA
<p><span style="font-weight: bold;">AMC K8/P</span></p>

AMC K8/P

Жичен контролен панел, 8 зони на платката разширяеми без разширител до 32 ( 24 стриплиране + 8 клавиатурни зони) или 32 жични зони с KX-IN, 8 клавиатурни зони,до 64 безжични зони с използване на два EXPR/S безжични разширителя, 32 потребителски кода, 4 групи, 4 части, до 4 клавиатури и 4 четеца, памет за 1000 събития, 2 изходана платката. В комплекта са включени контролен панел, висококачествена пластмасова кутия с тампер,захранване 25VA
<p><span style="font-weight: bold;">AMC K4/P&nbsp;</span></p>

AMC K4/P 

Жичен контролен панел,4 зони на платката разширяеми без разширител до 16 ( триплиране + 4 клавиатурни зони) или 16 жични зони с KX-IN, 4 клавиатурни зони, до 64 безжични зони, 32 потребителски кода, 4 групи,4 части, до 4 клавиатурии 4 четеца, памет за 1000 събития, 2 изхода наплатката. В комплектаса включени контролен панел, висококачествена пластмасова кутия с тампер,захранване 25VA