датчици
Безжичната  Jeweler  технология  е  едно  от  модерните  и  иновативни  решения  на AJAX,  което  носи  много  нови  или  подобрени  предимства  за  инсталаторите  и  крайните  потребители: •Честота  868MHz,  двупосочна  комуникация,  работен  диапазон  до  2  000  метра  в  открито  пространство.•Животът  на  батерията  на  детектора  е  до  7  години,  могат  да  се  свържат  до  100  устройства  на  един  “хъб”.•Инсталиране  и  конфигуриране  на  системата  в  рамките  на  30  минути,  дистанционно  калибриране  на  системата  с  помощта  на  мобилен  телефон,  незабавен  сигнал  за  алармената  ситуация.•Пинг  на  всеки  12-300  секунди,  за  да  проследява  системата  и  на  всеки  10  секунди,  за  да  следи  работата  на  сървъра.•Съобщение  за  прекъсване  работата  на  централното  устройство  пристига  за  максимум  една  минута,  самодиагностика,  откриване  на  прекъсване  и  промяна  на  честотата•Шифроване:  стандартно  криптиране  AES  (базирано  на  блокове).•Удостоверяване.•Също  така  са  осигурени  разделяне  на  TDMA  честотния  сигнал,  заглушаване,  Tamper,  фалшифициране  на  сигнали  и  защитата  на  прекъсванията  на  системата  и  отдалечена  настройка  (Remote  Setup).
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; AJAX Door Protect&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; WH / BL<br></p>

      AJAX Door Protect          WH / BL

        Цена:           74.05 лв
Безжичен магнитен датчик с допълнителен контакт. Предлага се в бял (WH) и черен(BL) корпус.
<p>&nbsp;AJAX Door Protect Plus&nbsp; &nbsp; &nbsp;WH / BL<br></p>

 AJAX Door Protect Plus     WH / BL

        Цена:           111.35 лв
Безжичен магнитен датчик с допълнителен контакт и вибрационен детектор сакселерометър. Предлага се в бял (WH) и черен (BL) корпус.корпус.
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; AJAX Glass Protect&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; WH / BL<br></p>

      AJAX Glass Protect            WH / BL

        Цена:           123.44 лв
Безжичен детектор за счупване на стъкло с обхват 9м. Предлага се в бял (WH) ичерен (BL) корпус.
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; AJAX Motion Protect&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;WH / BL<br></p>

      AJAX Motion Protect         WH / BL

          Цена:           123.44 лв
Безжичен детектор за движение с обхват 12m @ 85 °, нечувствителен към домашни любимци до 20 kg и височина до 50 cm. Предлага се в бял (WH) и черен (BL) корпус.


<p>AJAX Motion Protect Plus WH / BL<br></p>

AJAX Motion Protect Plus WH / BL

      Цена:         172.95 лв
Безжичен комбиниран детектор PIR + MW с обхват 12m @ 85 °, нечувствителен към домашни любимци до 20 kg и височина до 50 cm. Предлага се в бял (WH) и черен(BL) корпус.
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AJAX Comb Protect&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;WH / BL<br></p>

       AJAX Comb Protect       WH / BL

     Цена:      172.95 лв
Безжичен PIR детектор с обхват 12 м нечувствителен към домашни любимци до 20 kg и датчик за счупване на стъкло с обхват 9 м. Предлага се в бял(WH) и черен (BL) корпус.
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AJAX Motion Protect Outdoor WH / BL<br></p>

       AJAX Motion Protect Outdoor WH / BL

     Цена:      ........... лв
Безжичен PIR детектор с за движение с регулируеми сензори. Устройството работи при ниски температури и е защитено от прах и пръски. Предлага се в бял(WH) и черен (BL) корпус.
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; AJAX Fire Protect&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;WH / BL<br></p>

          AJAX Fire Protect             WH / BL

        Цена:           148.13 лв
Безжичен димен детектор, фиксирана температура и внезапно повишаване натемпературата с вградена пиезо сирена 85dB @ 1m. Предлага се в бял (WH) и черен(BL) корпус.
<p>&nbsp; &nbsp; AJAX Fire Protect Plus WH / BL<br></p>

    AJAX Fire Protect Plus WH / BL

           Цена:           222.17 лв
Безжичен димен детектор и детекция на CO, фиксирана температура и внезапно повишаване на температурата с вградена пиезо сирена 85dB @ 1m. Предлага се в бял (WH) и черен (BL) корпус.
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AJAXLeaks Protect&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; WH / BL<br></p>

       AJAXLeaks Protect          WH / BL

        Цена:        98.76 лв
Безжичен детектор за наводнение, IP65. Предлага се в бял (WH) и черен (BL) корпус.
Ajax Product Line 2018

Processing video...