Приложения
“Ajax Security System” е виртуален контролен център за крайни потребители, наличен ден и нощ, където можете да проверите състоянието на вашата система, да я включите или изключите и да променяте настройките й. Всичко това, само с няколко докосвания на вашия смартфон или кликванията върху вашия персонален компютър.За специалистите по техническа защита инструментът “Ajax PRO: Tool for Engineers” е специално разработен за инсталатори с възможност за влизане в неограничен брой системи и осигурява временен или постоянен администраторски достъп до системата за сигурност
Включвайте и изключвайте системата. 
Следете и управлявайте сигурността на дома си, докато сте на хиляди километри. 
Уведомления. Винаги ще знаете точно какво се е случило и кога. Проследявайте кои потребители са извършили промени в системата
Подробно състояние на устройството. Получете незабавна информация за нивото на батерията, стайната температура и настройките на системата
Пълсни тестове на всички устройства Настройте зоните и тествайте качеството на радиочестотите, докато сте далеч от дома.
Интелигентни напомняния Получете известие за активиране и деактивиране на системата, когато друг я включв/изключва
Пазете сигурността поверителна. Активирайте защитено влизане в приложението с парола или пръстов отпечатък.
Виртуален паник бутон Подайте сигнал за проблем, за да могат другите потребители да Ви помогнат.
 Актуализации на приложението. Получете нови функции, които подобряват възможностите за сигурност на системата.
Ajax Product Line 2018

Processing video...